Theo đó, Nghị định 100 có nhiều điểm mới, tăng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm hành chính, nổi bật trong đó là vi phạm về nồng độ cồn.

Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ quy định người đi xe đạp sẽ bị phạt nếu vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Cụ thể, người đi xe đạp, xe đạp điện có thể bị phạt 80.000 – 100.000 đồng khi lái xe có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở.

Phạt từ 200.000 – 300.000 đồng khi người đi xe đạp, xe đạp điện có nồng độ cồn vượt quá 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 – 0,4 mg/l khí thở.

Phạt từ 400.000 – 600.000 đồng khi trong máu, hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Đối với xe máy:

Người điều khiển xe máy có nồng độ cồn trong máu, hơi thở chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở sẽ bị phạt 2 – 3 triệu đồng.

Với lái xe có nồng độ cồn vượt quá 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 – 0,4 mg/l khí thở sẽ bị phạt tiền 4 – 5 triệu đồng.

Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở sẽ bị phạt từ 6 – 8 triệu đồng.

Đối với ô tô:

Người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 – 4 tháng.

Các lái xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 – 0,4 mg/l khí thở sẽ bị phạt 16-18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 – 18 tháng.

Nếu vi phạm nồng độ cồn mức trên 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 – 24 tháng.

Mức phạt này cũng áp dụng cho những lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của người thi hành công vụ; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy…

Nguồn Người Đưa Tin